Czesiociuch

Jesień

Wróżka

Małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot

Czy uboższy znaczy gorszy?