Złoszczę się...

Akordeonista ;)

Niepełnosprawny przyjaciel

Będzie cięcie!